Advies voor aansluiting op riolering nieuw pand in buitengebied.

De gemeente X wil binnen 1 week een advies over de wettelijke en technische mogelijkheden voor de aansluiting van een nieuw te bouwen pand in het buitengebied. Het pand staat ca. 125 meter van de openbare weg en heeft nog geen rioolaansluiting.

Na een veldbezoek, met lengte en hoogtemetingen, zijn er drie technische mogelijkheden uitgewerkt, beschreven en opgeleverd. Ook de wettelijke kaders zijn op een rijtje gezet waarmee de gemeente ook in de toekomst de te nemen stappen helder op papier heeft staan.