Efficienter rioolbeheer

Veel gemeenten hebben al een behoorlijk groot fonds opgebouwd uit de rioolrechten voor de toekomstige vervangingen. Natuurlijk zal er voor vervanging in de toekomst veel geld nodig zijn. Mede door de toenemende leeftijd van de stelsels, nemen de vervangingskosten, welke moeten worden opgenomen in een GRP alsmaar toe. Dit kan ook anders!