Interim rioolbeheerder

Als gevolg van langdurige ziekte was de rioolbeheerder uitgevallen, terwijl een nieuw VGRP
opgesteld moest worden. Hiervoor ben ik als interim beheerder gevraagd om zijn taken tijdelijk over
te nemen. Naast het opstellen van het VGRP komen alle dagelijkse beheertaken erbij.

In het VGRP een stuk beleid neerzetten waar de gemeente zeker weer 5 jaar mee vooruit kan. In drie
maanden is er een concept VGRP aangeboden aan het college en zal binnenkort worden aangeboden
aan de raad.